At hjælpe den hjælpeløse er som at give Gud et lån, han betaler det rigeligt tilbage. Ordspr. 19:17

 

Børne- og ungdomscentret CIM ledes af Tirsa Axell, som er født og opvokset i Sydamerika. Hun er datter af det dansk/svenske missionærpar Laura og Bengt Axell, som startede fadderskabsarbejde i 1970. Tirsa har fra barndommen af været meget aktiv i dette arbejde. Hun er veluddannet til opgaven og har gode lederevner.

Sammen med dygtige lokale medarbejdere ydes der hjælp og kærlig omsorg til de mange børn, der via fadderhjælpen er blevet dem betroet. Arbejdet har et særdeles godt ry og er eftertragtet.

Tirsa og medarbejderne har tæt kontakt til hvert enkelt barn, som de jævnligt besøger børnene i deres hjem for at kunne give familierne de bedste råd.

Vi tilbyder dig et personligt fadderskab, hvor du årligt vil få rapport med foto af dit fadderbarn samt informationer og nyheder. Hvis du ønsker at støtte arbejdet generelt, vil du få tilsendt nyhedsbreve om arbejdet på centret med de udsatte børn.